NZOZ ESKULAP Spółka zo.o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP Sp. z o.o. rozpoczął działalność 1 stycznia 2002 roku. Organem założycielskim jest ESKULAP Spółka z o.o.,  którą tworzy ośmiu lekarzy.

Przejęliśmy zadania Samodzielnego Gminnego ZOZ, wyodrębnionego w 1998r. z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.

Pracujemy w przychodni w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II 11

Pacjentów obsługuje 9 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 7 pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych, 2 położne środowiskowo - rodzinne, 3 pielęgniarki praktyki, 4 rejestratorki.

Nasze zadanie to świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z Umową zawartą z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

ul. Jana Pawła II 11
74 - 200 Pyrzyce
woj. Zachodniopomorskie

telefony do rejestracji:
+48 91 5 701 504
+48 91 5 701 647
+48 91 5 700 113

telefony komórkowe:
+48 605 437 946
+48 509 740 371
mapka
Z myślą o pacjentach...
KONTAKT W SPRAWIE UMIESZCENIA REKLAMY
IGEO Agencja Reklamowa
tel. +48 606 13 70 15 lub nowak@igeo.pl
Szanowni Pacjenci !
W związku z wprowadzeniem  stanu epidemicznego na terenie Polski, w trosce o zdrowie pacjentów oraz personelu medycznego (zwiększone ryzyko epidemiologiczne zawleczenia zakażeń Covid-19 przez pacjenta oraz możliwości zarażenia personelu medycznego)
.
PROSIMY O KORZYSTANIE Z TELEPORADY
W każdej sprawie prosimy najpierw nawiązywać z Przychodnią kontakt telefoniczny, podczas którego otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje. Podczas teleporady lekarz może wystawić:
- e recepty – kod podaje pacjentowi telefonicznie, z otrzymanym kodem oraz numerem PESEL receptę można zrealizować w aptece,
- eZLA – nie ma konieczności wydruku zwolnienia,
- eZWM zaopatrzenie na wyroby medyczne,
- skierowanie
Porada telefoniczna spełnia warunki klasycznej porady: lekarz zobowiązany jest zachować pełen profesjonalizm i należytą staranność oraz na podstawie rozmowy sporządzić zapis w  dokumentacji  medycznej.
Ewentualna wizyta osobiście będzie możliwa dopiero po stwierdzeniu takiej konieczności przez lekarza w trakcie porady telefonicznej.
Jednocześnie zawieszona jest rejestracja na terenie Przychodni.
Rejestracja na porady telefoniczne możliwa jest drogą telefoniczną pod nr:
91 570 15 04;  91 570 16 47; 91 570 01 13 ; kom. 605 437 946;  509 740 371
Aby skorzystać z teleporady należy wcześniej skontaktować się z rejestracją telefonicznie i ustalić termin teleporady. O wyznaczonej godzinie telporady, pacjent dzwoni do lekarza (prosimy, aby nie dzwonić z numerów zastrzeżonych, tak by możliwe było oddzwonienie do pacjenta w razie potrzeby).
Informacja o numerach telefonów do lekarzy POZ, pielęgniarek POZ, położnych POZ wywieszona jest na drzwiach wejściowych do przychodni oraz podawana telefonicznie podczas rejestracji.
Zapotrzebowanie na leki  przyjmowane przewlekle można zgłaszać telefonicznie do rejestracji przychodni oraz do swojej pielęgniarki środowiskowej POZ
KOD do e-recepty przekazywany jest pacjentowi telefonicznie lub przesyłany jest do pacjenta w wiadomości SMS na numer telefonu podanego wcześniej przez pacjnta. . W celu realizacji e-recepty pacjent podaje w aptece otrzymany od lekarza KOD oraz numer PESEL. 

Tożsamość pacjenta składającego zapotrzebowanie na leki drogą telefoniczną jest weryfikowana na podstawie zgodności  podawanych przez niego ww. danych z danymi z kartoteki pacjenta.
Wszyscy pacjenci wchodzący do przychodni (wizyty uzgodnione z lekarzem) zostaną poddani wstępnej kwalifikacji polegającej na zebraniu wywiadu epidemiologicznego i pomiarze temperatury.

Pacjenci wchodzący do przychodni zobowiązani są do noszenia maseczki w sposób zakrywający usta i nos, dezynfekcji rąk oraz podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na wejście do przychodni i wiążącego się z tym zwiększonego ryzyka epidemiologicznego zawleczenia zakażeń Covid-19 przez pacjenta i możliwości zarażenia personelu medycznego.

Na stronach internetowych pod adresami:
pacjent.gov.pl
nfz.gov.pl

znajdują się informacje o możliwości założenia konta IKP, realizacji e-recept, e-skierowań, e-zleceń na wyroby medyczne.


PORADNIK DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z TELEPORAD:
telemedycyna-poradnik.pl/TELEPORADY – NUMERY TELEFONÓW
Imię i Nazwisko Pracownika

LEKARZE
Grażyna Ciebień  - Głodek
Jarosław Kopciewicz
Olimpia Krzywicka-Swiontkowska
Romana Tarnowska
Elżbieta Grabińska – Gawrońska
Mirosława Żwierełło
Agnieszka Żukiewicz
Zofia Brylska
Bogdan Sulżyc

PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWE
Bogumiła Łuczak
Barbara Wojciech
Wioletta Kaźmierska
Renata Szlosek
Dorota Zembrzycka
Iga Sroczyńska
Maria Jurecka

POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE
Jadwiga Kuźma
Hanna Mielech

PIELĘGNIARKI PRAKTYKI
Krystyna Mazur
Irena Szymoniak
Numery telefonów podane do informacji pacjenta służą wyłącznie do kontaktu w sprawie teleporady / kontaktu w sprawie medycznej.


CHROŃ TE DANE - RODO!

Numer Telefonu


668 482 282
603 391 134
600 351 397
504 275 169
506 691 370
502 543 213
608 354 035
604 194 508
604 417 189


514 867 939
604 121 767
512 684 506
502 160 877
793 392 195
517 741 020
501 727 506


793 572 765
504 644 661


509 851 809
693 151 174
GODZINY PRACY LEKARZY w 2020 roku - plik PDF (kliknij i zobacz)

GODZINY PRACY PIELĘGNIAREK w 2020 roku - plik PDF (kliknij i zobacz)

Projekt i wykonanie
IGEO Agencja Reklamowa
Copyright © 2015
Med-Info.pl - Informator Medyczny
Med-Info.pl Informator Medyczny
właściciel:
IGEO Agencja Reklamowa
ul. Poznańska 20, 74-200 Pyrzyce
tel. 48 606 13 70 15, e-mail: nowak@igeo.pl
www.igeo.pl
WAŻNE INFORMACJE!
NOWE ZASADY REJESTRACJI od 5 marca 2021
tutaj wszystkie ważne informacje na ten temat
www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/427
#SZCZEPIMY SIĘ
tutaj wszystkie ważne informacje na ten temat

www.gov.pl/web/szczepimysie