NZOZ ESKULAP Spółka zo.o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP Sp. z o.o. rozpoczął działalność 1 stycznia 2002 roku. Organem założycielskim jest ESKULAP Spółka z o.o.,  którą tworzy ośmiu lekarzy.

Przejęliśmy zadania Samodzielnego Gminnego ZOZ, wyodrębnionego w 1998r. z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.

Pracujemy w przychodni w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II 11

Pacjentów obsługuje 9 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 7 pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych, 2 położne środowiskowo - rodzinne, 4 pielęgniarki praktyki, 5 rejestratorek.

Nasze zadanie to świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z Umową zawartą z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

ul. Jana Pawła II 11
74 - 200 Pyrzyce
woj. Zachodniopomorskie

telefony do rejestracji:
+48 91 5 701 504
+48 91 5 701 647
+48 91 5 700 113

telefony komórkowe:
+48 605 437 946
+48 509 740 371
mapka
Z myślą o pacjentach...
KONTAKT W SPRAWIE UMIESZCENIA REKLAMY
IGEO Agencja Reklamowa
tel. +48 606 13 70 15 lub nowak@igeo.pl
TELEPORADY – NUMERY TELEFONÓW
Imię i Nazwisko Pracownika

LEKARZE
Jarosław Kopciewicz
Olimpia Krzywicka-Swiontkowska
Romana Tarnowska
Elżbieta Grabińska – Gawrońska
Mirosława Żwierełło
Agnieszka Żukiewicz
Zofia Brylska
Bogdan Sulżyc

PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWE
Bogumiła Łuczak
Barbara Wojciech
Wioletta Kaźmierska
Renata Szlosek
Dorota Zembrzycka
Iga Sroczyńska
Maria Jurecka

POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE
Jadwiga Kuźma
Hanna Mielech

PIELĘGNIARKI PRAKTYKI
Krystyna Mazur
Irena Szymoniak
Numery telefonów podane do informacji pacjenta służą wyłącznie do kontaktu w sprawie teleporady / kontaktu w sprawie medycznej.


CHROŃ TE DANE - RODO!

Numer Telefonu


603 391 134
600 351 397
504 275 169
506 691 370
502 543 213
608 354 035
604 194 508
604 417 189


514 867 939
604 121 767
512 684 506
502 160 877
793 392 195
517 741 020
501 727 506


793 572 765
504 644 661


509 851 809
693 151 174
GODZINY PRACY LEKARZY w 2023 roku - plik PDF (kliknij i zobacz)

GODZINY PRACY PIELĘGNIAREK w 2023 roku - plik PDF (kliknij i zobacz)

Projekt i wykonanie
IGEO Agencja Reklamowa
Copyright © 2015
Med-Info.pl - Informator Medyczny
Med-Info.pl Informator Medyczny
właściciel:
IGEO Agencja Reklamowa
ul. Poznańska 20, 74-200 Pyrzyce
tel. 48 606 13 70 15, e-mail: nowak@igeo.pl
www.igeo.pl
Zasady rejestracji są ściśle określone przepisami prawa:
Pacjent rejestracji do lekarza może dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej, lub jeśli istnieje taka możliwość – droga elektroniczną. Jeśli stan pacjenta jest nagły (zagraża jego życiu lub zdrowiu) to powinien być on przyjęty przez lekarza w dniu, w którym zgłosił się do rejestracji.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1050)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 320)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 540)

Gdy pacjent potrzebuje teleporady z lekarzem, wystarczy, że skontaktuje się ze swoją przychodnią rejonową i dzwoniąc do działu rejestracji, umówi termin i godzinę rozmowy. Poza godzinami pracy swojej przychodni, trzeba natomiast dzwonić na infolinię udostępnioną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
PRZYDATNE LINKI DLA PACJENTÓW:

SZPITAL POWIATOWY w Pyrzycach

NFZ SZCZECIN

NFZ

RZECZNIK PRAW PACJENTA

SIEDEM ZASAD POSTĘPOWANIA PRZY REJESTRACJI W PLACÓWCE MEDYCZNEJ

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z PORAD LEKARSKICH

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA CHUK

PACJENT.gov.pl

PROFILAKTYKA 40 PLUS